Dreptul de retragere din contract

Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Termenul de retragere din contract va expira după 14 zile de la data la care ați intrat în posesia ultimului produs sau la care o persoană terță, alta decât transportatorul, și indicată de dvs. a intrat în posesia ultimului articol.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere din contract, trebuie să ne informați (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, tel. +40 312294741) despre decizia dvs. de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație expresă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).

Pentru a respecta termenul limită de retragere din contract, este suficient să trimiteți informația privind exercitarea dreptului dvs. de retragere din contract înainte de expirarea termenului limită de retragere din contract.

Consecințele retragerii din contract

În cazul retragerii din prezentul contract, vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de dvs., alta decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de noi), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care am fost informați cu privire la decizia dvs. de a vă exercita dreptul de retragere din prezentul contract. Rambursarea plății se va efectua prin aceeași metodă care a fost utilizată în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod explicit altfel; în orice caz, nu veți suporta nicio cheltuială în legătură cu această rambursare. Putem să întârziem rambursarea până la primirea articolului sau până la furnizarea dovezii returnării acestuia, în funcție de evenimentul care va avea loc primul.

Vă rugăm să ne trimiteți înapoi sau să ne predați articolul imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data în care ne-ați informat despre retragerea dvs. din prezentul contract. Termenul limită este respectat dacă trimiteți bunurile înapoi înainte de expirarea termenului de 14 zile. Noi vom suporta costul returnării articolelor. Sunteți responsabil numai pentru reducerea valorii articolului rezultate din utilizarea acestuia într-un mod diferit decât cel necesar pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și funcționării articolului.

Dreptul consumatorului de a se retrage din contract este exclus în următoarele cazuri:

  • contracte în care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individuale;
  • contracte în care obiectul serviciului este un produs livrat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de protecție a sănătății sau din considerente de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.

ȘABLONUL FORMULARULUI DE RETRAGERE DIN CONTRACT:

(acest formular trebuie completat și returnat numai în cazul în care doriți să vă retrageți din contract)

  • Destinatar: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, tel. +40 312294741
  • Eu/Noi (*) prin prezenta informez/informăm(*) despre retragerea mea/noastră din contractul de vânzare a următoarelor articole(*) contractul pentru furnizarea următoarelor articole(*) contractul pentru lucrări specifice constând în executarea următoarelor articole(*)/pentru furnizarea serviciului următor (*)
  • Data încheierii contractului(*)/preluării(*)
  • Prenumele și numele consumatorului (consumatorilor)
  • Adresa consumatorului (consumatorilor)
  • Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai dacă formularul este trimis în versiune pe hârtie)
  • Data

(*) A se tăia după caz.

Încărcați formularul AICI